Dầu in phẳng

Có nhiều loại dầu in phẳng phù hợp với từng điều kiện sản xuất khác nhau.
CR 09, CR 404, CR 505, CR 088, CR 098, X305

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 

    

       SẢN PHẨM

 Dầu in phẳng dùng cho sản xuất gạch ceramic.

 

  1. ĐẶC TÍNH HÓA LÍ

X – 305

Trực quan:  Dạng lỏng, đặc nhớt, màu vàng nhạt.  

Tỷ trọng:              1.06 – 1.08 g/l.

Độ nhớt:                50” – 70” (Ford cup 4 mm).

PH:                        6 - 7.

CR – 09

Trực quan:  Dạng lỏng, nhớt, màu vàng nhạt. 

Tỷ trọng:              1.06 – 1.08 g/l.

Độ nhớt:                2’ – 5’ (Ford cup 4 mm).

PH:                        6 - 7.

CR – 088

Trực quan:  Dạng lỏng, đặc nhớt, màu trắng sữa.  

Tỷ trọng:              1.03 – 1.04 g/l.

Độ nhớt:                17’ – 23’ (Ford cup 4 mm).

PH:                        6 - 7.

CR – 098

Trực quan:  Dạng lỏng, nhớt, màu trắng sữa. 

Tỷ trọng:              1.03 – 1.04 g/l.

Độ nhớt:                5’ – 7’ (Ford cup 4 mm).

PH:                        6 - 7.

CR – 404

Trực quan:  Dạng lỏng, đặc nhớt, màu vàng nhạt.  

Tỷ trọng:              1.03 – 1.05 g/l.

Độ nhớt:                1’30” – 2’30” (Ford cup 4 mm).

PH:                        6 - 7.

CR – 505

Trực quan:  Đặc, nhớt, màu trắng sữa. 

     Tỷ trọng:              1.03 – 1.05 g/l.

     Độ nhớt:                4500 – 6500 cps.

     PH:                        6 - 7.

  1. PHẠM VI ỨNG DỤNG

Sử dụng trực tiếp để phối trộn với men in và màu in dùng dùng trong sản xuất gạch ceramic.  

  1. ĐÓNG GÓI

Thùng lớn loại 1000 Kg, thùng nhỏ 125 Kg và theo quy cách yêu cầu khác.

       

                                                            CÔNG TY TNHH ENGAR VIỆT NAM