Chất bảo quản cho men

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 

  1. SẢN PHẨM

 

 PRE/404, Chất bảo quản cho men.

 

  1. ĐẶC TÍNH HÓA LÍ

      Trực quan:  Trong, có màu vàng nhạt.

Tỷ trọng:              1.050 – 1.070g/ml

pH:                        3 – 5

  1. PHẠM VI ỨNG DỤNG

        Đây là một Bioxít tính nước, cân bằng thành phần hoạt tính của nó sẽ giảm nguy cơ bị dị ứng tiếp xúc. Nó phù hợp để bảo quản những sản phẩm tính nước trong một phạm vi rộng.

        Tan hoàn toàn trong nước và những dung môi phân cực thông thường. Ổn định trong môi trường pH từ 3 – 9 và nhiệt độ lên tới 60oC.

        Hàm lượng kiến nghị sử dụng từ 0.05% - 0.3%.  

  1. ĐÓNG GÓI

Thùng lớn loại 1.200 Kg và theo quy cách khác.

  1. ĐIỀU KIỆN CHUNG

     Tất cả các dữ liệu đưa ra ở đây là dựa trên kiến ​​thức và kinh nghiệm hiện tại theo hệ thống chất lượng của chúng tôi. Mục đích của bảng dữ liệu này là để mô tả sản phẩm. Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra và thực hiện các điều chỉnh cần thiết theo sản phẩm. Trong mọi trường hợp, khách hàng nên thực hiện kiểm tra để xác định xem các sản phẩm có phù hợp với yêu cầu của mình. Tài liệu này không có các bảo hành liên quan đến đặc tính sản phẩm.   

Tài liệu chỉ có giá trị tham khảo và tùy thuộc vào từng điều kiện sản xuất để có những thông số phù hợp nhất.  

CÔNG TY TNHH ENGAR VIỆT NAM