Fixative

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

  1. SẢN PHẨM

FJ – 302 là fixative lỏng dùng cho ngành ceramic..

  1. TÍNH CHẤT LÝ HÓA CỦA SẢN PHẨM

Trạng thái vật lý:    Dạng lỏng, nhớt, màu trắng đục.

Tỉ trọng:                   1.01 – 1.02

Độ nhớt:                            3000 – 5000 Cps.

pH:                            6 – 8

  • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Fixative độ nhớt thấp có thể tạo ra một lớp fim trên bề mặt men. Đặc biệt phù hợp cho gạch nung 1 lần, gạch lát nền, gạch ốp tường.

Trước khi sử dụng cần thiết phải pha loãng với nước. Chúng tôi khuyến cáo tỉ lệ fixative này là 5% ( 5 : 95 / Fixative : Nước).

  1. ĐÓNG GÓI

Thùng 125 Kg hoặc 1000 Kg.

  1. ĐIỀU KIỆN CHUNG

Tất cả các dữ liệu đưa ra ở đây là dựa trên kiến ​​thức và kinh nghiệm hiện tại theo hệ thống chất lượng của chúng tôi. Mục đích của bảng dữ liệu này là để mô tả sản phẩm. Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra và thực hiện các điều chỉnh cần thiết theo sản phẩm. Trong mọi trường hợp, khách hàng nên thực hiện kiểm tra để xác định xem các sản phẩm có phù hợp với yêu cầu của mình. Tài liệu này không có các bảo hành liên quan đến đặc tính sản phẩm.   

 

Tài liệu chỉ có giá trị tham khảo và tùy thuộc vào từng điều kiện sản xuất để có những thông số phù hợp nhất.                                                                                 

                                                                                 Công ty TNHH Engar Việt Nam